Compliance verklaringen

Compliance documentatie

Deze informatiebladen beschrijven enkele van de compliance verklaringen die van toepassing zijn op de WMFTS vloeistofpad producten. Deze informatiebladen beschrijven de meest gevraagde compliance verklaringen. Neem contact op met uw plaatselijke WMFTS vertegenwoordiger voor compliance verklaringen die niet in de documenten zijn opgenomen. Het kan zijn dat WMFTS in staat is om specifieke informatie voor uw vraag verkrijgen.

Houd er rekening mee dat de externe leveranciers van WMFTS de informatie in deze documenten hebben verstrekt. Naar ons beste weten was deze informatie correct op het moment dat deze documenten zijn opgesteld. WMFTS vertrouwt echter op deze verklaringen van onze leveranciers en voert geen specifieke tests uit om de verstrekte informatie te verifiëren. De eindgebruiker van het product moet alle verstrekte informatie evalueren en bepalen of de informatie voldoende is voor hun risicobeoordeling.

Beknopte gidsen