Sådan fungerer mekaniske membranpumper

Mekaniske membranpumper er etableret på markedet som en af de mest populære typer af positive fortrængningspumper. Udbredelsen af disse pumper skyldes ikke mindst deres enkle konstruktionsprincip.

Teknologien forklaret

Mekaniske membranpumper er etableret på markedet som en af de mest populære typer af positive fortrængningspumper. Udbredelsen af disse pumper skyldes ikke mindst deres enkle konstruktionsprincip. De eneste bevægelige dele i pumpen, der kommer i kontakt med væsken, er ventilerne og membranmaterialet. Med selvansugende egenskaber er membranpumper velegnet til væskeoverføring, især hvor der er behov for sugeløft. Med denne pumpeteknologi opnås desuden regulerbar flowhastighed, så denne type er en af de mest anvendte positive fortrængningspumper i en lang række forskellige brancher, især i kemikaliebranchen til præcis dosering.

Membranmaterialet gør, at pumpen har bedre forenelighedsegenskaber end centrifugal-, stempel- eller lobepumper.

mekaniske pumper

Sådan fungerer mekaniske membranpumper

Grundlæggende fungerer en mekanisk membranpumpe ved, at den ene side af et kammer består af en membran, som spærrer ved ind- og udløbsporten via kugleventiler. Membranen er en rund skive, som består af et fleksibelt materiale, der skubbes frem og tilbage i et kammer via en mekanisk aksel. Når membranen trækkes indad ved sugeslaget, øges kammerets rumindhold, og kugleventilen ved indløbet åbner, så væsken passerer ind i kammeret. Ved udløbsslaget åbner kugleventilen ved udløbsporten, når indløbsventilen lukker.

Fordelene ved peristaltisk pumpeteknologi

Selvom princippet er simpelt, er konstruktionen af en membranpumpe ofte kompliceret, hvilket gør vedligeholdelsen både vanskelig og udfordrende. Vores peristaltiske pumper er konstrueret, så de er nemme, sikre og hurtige vedligeholde.

Peristaltiske pumper er desuden mere præcise til doseringsprocesser. Overdosering kan resultere i unødvendigt høje kemikaliebehov, som ud over de ekstra omkostninger indebærer større CO2-udledning fra kemikalieproduktion og -transport. Ved f.eks. spildevandsbehandling kan det desuden resultere i kloakudledning af større mængder af kemikalier med risiko for at overskride lovmæssige grænser.

Verdens førende producent af peristaltiske pumper og tilhørende væskebaneteknologier

Hvis I vil bestille et produkt eller har spørgsmål, kan I ringe til +45 43 94 00 65 eller

Tal med en ekspert