ReNu PU -pumppupäät Qdos®-peristalttisiin pumppuihin

ReNu PU -pumppupäät Qdos®-peristalttisiin pumppuihin

  • Testattua laatua polymeerien annosteluun vedenkäsittelysovelluksissa
  • Tarkka ja toistettavissa oleva virtaus kemikaaleille, joiden viskositeettien vaihteluväli on laaja
  • Prosessikemikaalien eristäminen vähentää käyttäjään kohdistuvia riskejä huollon aikana

Qdos®-peristalttisissa pumpuissa ReNu PU (polyuretaani) -pumppupäät ovat ylivoimainen ratkaisu polymeerin annosteluun. Nykyisten Qdos-pumppupäiden ominaisuuksia laajentava ReNu60 PU tarjoaa tarkan ja toistettavan virtauksen lukuisille kemikaaleille, kuten polyakryyliamidipohjaisille (PAM) emulsioille ja muille viskoosisille nesteille sekä alifaattisille hiilivedyille.
ReNu PU -pumppupäätä on saatavana kahta kokoa, jotka tuottavat saman tasaisen suorituskyvyn eri virtausnopeuksilla.

  • ReNu 20 PU – maks. virtaus. 28 l/h enint. 4 baarin paineessa
  • ReNu 60 PU – maks. virtaus. 60 l/h enint. 5 baarin paineessa

Parempi polyakryyliamidin (PAM) annosteluteho

ReNu PU -pumppupäät ovat vastaus maailmanlaajuisesti kasvavaan polymeerien annostelujärjestelmien kysyntään jäteveden käsittelyssä. Näissä järjestelmissä käytetään pääasiallisesti polymeerejä lietteen vedenpoistoon, jotta lietteen irtotilavuus olisi mahdollisimman pieni. Tämä alentaa jätekakun hävittämisen ja varastoinnin kustannuksia jopa 75 prosenttia. Nykyiset käyttäjät ovat havainneet prossiensa ja liiketoimintansa parantuneen huomattavasti heidän siirtyessään käyttämään ReNu PU -pumppupäätä kalvoannostelupumppujen sijasta.

Polyuretaaniletkun pumppupää on suunniteltu siten, että sen huolto on yksinkertainen ja kestää minuutin. Ratkaisu on turvallinen ja polyakryyliamidin (PAM) annostelun teho paranee. Tämän ansiosta ReNu PU on ihanteellinen valinta vedenpoisto- ja koagulaatiosovelluksiin veden ja jäteveden käsittelyprosesseissa.

  • Erinomainen yhteensopivuus monimutkaisten polymeerien kanssa, mukaan lukien PAM ja muut vedenkäsittelyssä käytettävät flokkulantit ja koagulantit
  • Alhainen leikkaus ja hellävarainen peristalttinen pumppaus suojaa monimutkaisia polymeeriketjujen rakenteita, mikä puolestaan suojaa tuotteen eheyttä ja laatua
  • Erittäin tarkat ja toistettavat lineaariset virtausmäärät
qdos-letkut

 

Polyakryyliamidien mittauksen lisäksi PU-letkut ovat yhteensopivia elintarvike- ja juomatuotannossa käytettävien eri ainesosien kanssa. Letkuilla on kansainväliset elintarvikekelpoisuusvaatimukset (Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviraston FDA:n määräys 21 CFR177.1680 sekä EU-asetukset (EY) N:o 1935/2004 ja (EU) N:o 10/2011.

PU-letkut ovat myös paras materiaali öljyjen, rasvojen ja rasvahappojen annosteluun.renu

Tuottaa todistetusti luotettavia tuloksia

Tunnettu vesilaitos Michiganjärvellä Illinoisissa Yhdysvalloissa vahvistaa, että ReNu PU soveltuu polymeeriflokkulantin tarkkaan annosteluun. Yhtiöllä oli tarve puhdistaa kalkkikivilouhokselta valuvaa jätevettä. Luotettava ja vähähuoltoinen ratkaisu löytyi asentamalla Qdos-pumppu, jossa on ReNu PU -pumppupää, ja yhtiö pystyi näin täyttämään vedenlaadulle asetetut standardit

Myös eräs suuri brittiläinen panimo on todennut pumppupään tehokkuuden. Panimo käytti kalvoannostelupumppua polymeerin annosteluun. Polymeerit kuitenkin tukkivat helposti kalvopumpun pienen takaiskuventtiilin. Pumppu puolestaan vaati usein toistuvaa puhdistusta, mikä oli tavallista haastavampaa johtuen nesteen korkeasta viskositeetista.

”Meillä ei ole tällaisia ongelmia Qdosin kanssa, joka annostelee polymeeriä luotettavasti noin 12 tuntia päivässä” sanoo SUEZ UK:n Dave Burrows, joka vastaa panimon jätevesilaitoksesta. ”Minulla ei ole mitään moitittavaa Qdos-pumpun tai ReNu PU -pumppupään luotettavuudessa tai yksinkertaisuudessa. Lisäksi pumppupään käyttöiän päättyessä siitä annetaan kätevä ilmoitus. Vaihtaminen on nopeaa ja helppoa – olemme jälleen toimintavalmiita 5–10 minuutissa.” Qdos 20 ReNu PU on osoittautunut täydelliseksi menestykseksi, eikä mitään ongelmia ole ilmennyt pitkänkään ajan kuluessa.

Tutustu Qdos- kemikaalien annostelupumppuihin

Tuotteet ja niihin liittyvä sisältö

Lue lisää Qdos-sarjan pumpuista

Qdos® CWT on huipputehokas ja alan paras kemiallinen annostelupumppu Qdos®-valikoimassa.

Qdos- kemikaalin annostelupumput