• News

Avancerade möjligheter för polymerdosering med den nya Qdos 60 PU-pumpen

  • Ökad efterfrågan på avancerade system för polymerdosering i slamtillämpningar
  • Lansering av specialiserad Qdos-pump för polymerdosering
  • Utökar doseringsmöjligheterna av polymerer i tillämpningar med högt flöde

Med en växande världsmarknad för avancerade system för polymerdosering kommer introduktionen av den peristaltiska Qdos 60 PU-pumpen från Watson-Marlow Fluid Technology Solutions (WMFTS) till företagets sortiment i rätt tid. Operatörer kan nu kan använda effektiv, säker och tillförlitlig polymerdosering vid alla vatten- och avloppsreningsverk.

Polymerer används främst i koagulerings- och avvattningstillämpningar i slambehandlingsprocesser. Avvattning av slam minimerar slamvolymen vilket kan minska kostnaderna för lagring och bortskaffande med upp till 75 procent.

Det finns starka globala regulatoriska drivkrafter för effektiv slamavvattning. Noggrann och tillförlitlig dosering av polymerer i slamavvattning är avgörande för att säkerställa korrekt hantering.

Qdos 60 PU erbjuder exakta och repeterbara flöden för många svårhanterliga vätskor, inklusive viskösa flöden och alifatiska kolväten, vid linjära flöden på upp till 60 L/h och tryck på upp till 5 bar. Pumpen ger utmärkt kompatibilitet med komplexa polymerer inklusive polyakrylamid (PAM) och andra flocknings- och koaguleringsmedel som används vid avloppsrening.

Med hjälp av decennier av ingenjörsexpertis och forsknings- och utvecklingserfarenhet vid WMFTS är Qdos 60 PU optimerad för skonsam pumpning med låg skjuvning vilket skyddar polymerkedjorna och bibehåller produktens integritet. På samma sätt som med Qdos 20 PU används ett slangmaterial som är beständigt mot alifatiska kolväten vilket förbättrar den kemiska kompatibiliteten i peristaltiska pumpar.

Peristaltiska pumpar har betydande fördelar i jämförelse med membranpumpar i tillämpningar för PAM-dosering inklusive förbättrad noggrannhet och tillförlitlighet. Det finns inget behov av membran, ventiler eller säten som kan täppas igen.

Den mycket innovativa designen av Qdos-pumpar innebär att den enda delen av pumpen som någonsin behöver bytas ut är det patenterade ReNu-pumphuvudet. ReNu-pumphuvudet erbjuder repeterbara, noggranna flöden och håller längre i tuffa fälttillämpningar. Det tar mindre än en minut att byta ut ReNu-pumphuvudet – ett nytt pumphuvud är en ny peristaltisk pump, återigen redo för drift.

 

Nya Qdos 60 PU har ett pumphuvud med ett slangelement i polyuretan.

Adeel Hassan, produktchef på WMFTS säger: "Det nya Qdos ReNu PU-pumphuvudet har utökat användningsområdet för vår Qdos-serie. Dessa mångsidiga pumpar kan användas för noggrann och säker vätskedosering upp till 120 L/h och 7 bars tryck i olika tillämpningar inom en rad sektorer. De finns i olika storlekar och styralternativ beroende på kraven.”

WMFTS förväntar sig att marknadens omfattning kommer att växa avsevärt, särskilt med pumpens inbyggda läckagedetektering och förmåga att innesluta kemikalien, vilket minskar operatörernas exponering för kemikalier under underhåll.

Vid ett avloppsreningsverk i Heide, Tyskland, möjliggör doseringspumpen Qdos 60 PU enkel dosering av även svårbearbetade polymerer och andra kolväten.
"Ingenjörerna rapporterar hög noggrannhet, användarvänlighet och manövrerbarhet, i kombination med maximal processäkerhet", säger Peter Dohrn, chef för avloppsreningen i anläggningen.
"Det första pumphuvudet gick smidigt i ett år innan vi var tvungna att byta ut det, helt i förebyggande syfte, och det andra har fungerat utan problem under de senaste sex månaderna. Bytet av pumphuvudet tar bara några minuter."
Kunder inom livsmedels- och dryckesindustrin kan också dra nytta av Qdos 60 PU-pumpen eftersom den också är kompatibel med fetter och oljor och är certifierad enligt Food and Drug Administration (FDA) och Europeiska kommissionen (EC) 1935/2004.

Ta reda på mer om den nya Qdos 60 PU-pumpen

Registrera dig för vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad med våra senast nyheter

Registrera dig nu