Transport av nötande malm och lakrester

Vatten är en värdefull resurs och ju mindre du behöver använda i dina gruv- och anrikningsprocesser desto bättre.

Överföring och hantering av lakrester och avfall utgör ett betydande hot mot miljön på grund av deras mycket nötande och hårda kemiska egenskaper.

Dessutom skapar de höga volymerna med vatten som används i hanteringen av lakrester ytterligare miljömässiga och ekonomiska påfrestningar på gruvdriften. Till exempel måste gruvor ofta tillhandahålla vatten för att spola tätningar och späda ut förtjockat slam för att centrifugalpumparna ska fungera korrekt. Slangpumpar använder inga mekaniska tätningar, vilket eliminerar behovet av dyrt vatten för tätningsspolning.

Våra slangpumpar kan transportera tjockt slam med koncentrationer på upp till 80 % fasta ämnen.

Eftersom pumparna inte kräver något vatten för spolning av mekaniska tätningar har de en betydande fördel jämfört med centrifugalpumpar som kan kräva upp till 72 liter vatten per minut. 

Malmkoncentrat och slam som kommer i kontakt med rotorer, pumphjul, statorer och tätningar kan orsaka fel med vissa pumptyper. Bredels slangpumpar har inte några rörliga delar i produktområdet som kan stoppa flödet. Endast insidan av slangen kommer i kontakt med produkten i en peristaltisk slangpump från Bredel. Detta minskar avsevärt driftstoppen för underhåll eftersom ett slangbyte bara tar några minuter och kan utföras på plats utan specialverktyg eller utbildad personal.

  • Lakrester med fasta ämnen (upp till 80 %) kan enkelt hanteras
  • Slangpumpar använder inga mekaniska tätningar, vilket eliminerar behovet av dyrt vatten för tätningsspolning
  • Fullständigt reversibel för säker tömning av sug- och dräneringsledningar
  • Bredel-pumparnas kapacitet är enhetlig och påverkas inte av variationer i tryck eller om vätskans viskositet eller densitet ökar

Produkt efter varumärke

Registrera dig för vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad med våra senast nyheter

Registrera dig nu