Dosering av flockningsmedel och kemikalier

Mineralslam med olika partikelstorlek och kostnadskrav

I flockningsprocesser beror fällningstiden till stor del på polyakrylamidens molekylstorlek. Moderna flockningsmedel är polymerer med hög molekylvikt och molekylstorleken gör dem känsliga för nedbrytning under pumpning. Prestandan, effektiviteten och miljöpåverkan från din pumputrustning i flockningstillämpningar har en direkt inverkan på kostnaden för din verksamhet. 

Kemikalier är dyra att köpa och transporten till avlägsna gruvplatser är kostsam. Spill påverkar direkt lönsamheten och kan ha en negativ inverkan på miljön. 

Den skonsamma pumprörelsen med låg skjuvning i våra peristaltiska pumptekniker bevarar integriteten hos skjuvningskänsliga flockningsmedel, vilket optimerar flockbildningen.

  • Skonsam peristaltisk conveying-princip
  • Ren flödesbana
  • Låga driftsvarvtal
qdos-pumpar

Qdos-pumpar

Noggrannhet och tillförlitlighet minskar förbrukningen av flockningsmedel

När du pumpar kemikalier som inkluderar natriumsulfat, xantat, metylisoamylalkohol och ditiofosfat, håller noggrannheten och tillförlitligheten hos WMFTS-pumptekniken kemikaliekostnaderna under kontroll.

Oavsett om det är polymerer, flockningsmedel, reagenser, slipande kalkuppslamningar eller frätande kemikalier som hanteras, kan Bredel och Qdos peristaltiska pumpar noggrant styra flödet, med minimala stillestånd för underhåll och mycket låg reservdelskostnad.

  • Mindre än 1 % variation i flöde under pumpens livslängd, oavsett tryck
  • Den enda pumpkomponenten som kommer i kontakt med kemikalien är slangen
  • Ett slangbyte kan utföras på plats utan specialverktyg eller utbildad personal 

Produkt efter varumärke

Registrera dig för vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad med våra senast nyheter

Registrera dig nu