Overføring af slidende væsker fra malm og affaldsprodukter

Vand er en knap og dyrebar ressource, og jo mindre der bruges inden for minedrift og til mineralforarbejdning desto bedre.

Overføringen og håndteringen af affaldsprodukter udgør en stor trussel for miljøet på grund af deres stærkt slidende og kemiske egenskaber.

Desuden belaster de store mængder vand, som anvendes i affaldsprocesser, miljøet og økonomien yderligere inden for minedrift. Eksempelvis tvinges miner ofte til at anvende forseglingsskyllevand og at fortynde fortykket slam, for at centrifugalpumper kan fungere rigtigt. Slangepumper har ingen mekaniske tætninger, og derfor er der intet behov for omkostningskrævende forseglingsskyllevand.

Vores slangepumper kan overføre fortykket slam i koncentrationer på op til 80 % tørstofindhold.

Da pumperne ikke kræver mekanisk forseglingsskyllevand, er det en stor fordel sammenlignet med centrifugalpumper, hvor behovet kan være op til 72 l vand i minuttet. 

Udvundet malmkoncentrat og slam, der kommer i kontakt med rotorer, pumpehjul, statorer og tætninger, kan forårsage svigt med nogle pumpetyper. Bredels slangepumper har ingen bevægelige dele i produktzonen til at hindre flowet. Det eneste, der kommer i kontakt med produktet i en peristaltisk Bredel-slangepumpe, er indersiden af slangen. Det reducerer nedetiden til vedligeholdelse markant; slangen kan skiftes på stedet uden brug af specialværktøj eller særligt kvalificeret personale på få minutter.

  • Malmaffald med faststoffer (op til 80 %) håndteres nemt
  • Slangepumper har ingen mekaniske tætninger, og derfor er der intet behov for omkostningskrævende forseglingsskyllevand
  • Fuldt reverserbare, så ansugning og drænledninger kan udblæses sikkert
  • Bredel-pumper yder konsekvent og påvirkes ikke af skiftende tryk og øget væskeviskositet eller vægtfylde

Produkter efter varemærke

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de seneste nyheder fra os

Tilmeld