Pumpning af fortykningsmiddel-underflow

Få mere at vide om pumpning af fortykningsmiddel-underflow i mineindustrien.

Pumpning af fortykningsmiddel-underflow

Mange typer af pumper er ikke i stand til at pumpe det tyktflydende mineralkoncentrat med høj massefylde i fortykningsmiddel-underflow. Bredels slangepumper er beregnet til at håndtere væsker med et højt tørstofindhold, som f.eks. koncentreret malmmasse med et tørstofindhold på 40-80 %.

  • Slangepumper er i praksis i stand til at overføre fortykningsmiddel-underflowmasser og kemikalieholdigt slam
  • Mineselskaber på globalt plan er i gang med at udskifte centrifugalpumper med Bredels slangepumper
  • Pumperne kan tørløbe uden risiko for beskadigelse
  • Slangen udskiftes hurtigt, og det kan gøres på stedet uden brug af specialværktøj

Mining-thickener underflow

Slangepumpers drift påvirkes langt mindre af slibepastaers massefylde, viskositet, sugeforhold og udløbstryk, og de påvirkes ikke af pastaers og kemikaliers slidende/aggressive egenskaber.

Der er ingen bevægelige dele i produktzonen til at hindre flowet. Slangen er den eneste komponent, der kommer i kontakt med produktet.

Produkter efter varemærke

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de seneste nyheder fra os

Tilmeld