Dosering af flokkuleringsmidler og kemikaliedosering

Mineralslam indeholder forskellige størrelser af partikler, der stiller forskellige pumpekrav

I flokkuleringsprocesser afhænger bundfældning overvejende af polyacrylamidets molekylestørrelse. Flokkuleringsmidler i dag er polymerer med en høj molekylevægt, og på grund af molekylestørrelsen kan der nemt opstå brud i dem ved pumpning. Ydeevnen, effektiviteten og miljøpåvirkningen af kundens pumpeudstyr til flokkuleringsprocesser har en direkte indflydelse på omkostningerne for kundens drift. 

Kemikalier er dyre i indkøb, og transporten heraf til fjerntliggende miner er omkostningskrævende. Spild påvirker indtjeningen direkte og kan have en negativ miljøpåvirkning. 

Vores peristaltiske pumpeteknologier med lavt shear og nænsom pumpning opretholder integriteten af shear-følsomme flokkuleringsmidler, hvorved flokkulationen optimeres.

  • Nænsom transport efter det peristaltiske pumpeprincip
  • Uhindret væskebane
  • Lave driftshastigheder
qdos-pumper

Qdos-pumper

Præcision og driftsikkerhed reducerer forbruget af flokkuleringsmidler

Ved pumpning af kemikalier, der indeholder natriumsulfat, xanthat, methyl-isoamylalkohol og disulfoton holdes kemikalieomkostningerne under kontrol pga. præcisionen og driftsikkerheden med WMFTS's pumpeteknologi.

Hvad enten det er håndtering af polymerer, flokkuleringsmidler, reagenser, slidende kalkslam eller ætsende kemikalier, kan de peristaltiske pumper fra Bredel og Qdos styre flowet præcist med minimal nedetid til vedligeholdelse og med et yderst billigt reservedelslager.

  • Under 1 % flowvariation i pumpernes levetid uanset tryk
  • Slangen er den eneste pumpekomponent, der kommer i kontakt med kemikaliet
  • Slanger kan skiftes på stedet uden brug af specialværktøj eller særlig oplæring 

Produkter efter varemærke

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få de seneste nyheder fra os

Tilmeld