• Efterlevnad

Producentansvar

WEEE direktivet

Watson-Marlow har ingen skyldighet enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/96/EG av den 27 januari 2003 eftersom peristaltiska pumpar inte är inkluderade i direktivet.

Men, vi tar vårt producentansvar på allvar, flertalet av våra pumpar uppfyller RoHS och vi tillhandahåller information till återvinningsföretag.

Watson-Marlow omfattas inte av WEEE direktivet och påverkas följaktligen inte av RoHS. Men vi anser att substanserna som refereras till i WEEE direktivet inte ska användas.

Alla Watson-Marlow-pumphuvuden är därmed helt kompatibla. Vissa kapslade drivenheter är beroende av vissa komponenter som inte är tillgängliga i RoHS-kompatibla versioner. Så fort dessa blir tillgängliga kommer alla kapslade drivenheter att göras kompatibla. För alla övriga produkter, kontakta avdelningen för tillämpningsteknik.

weee

Registrera dig för vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad med våra senast nyheter

Registrera dig nu