OEM-funktioner för medicinsk utrustning

Peristaltiska OEM-pumpar för medicinsk utrustning

Watson-Marlows peristaltiska pumpar är perfekta för integrering i medicinska och diagnostiska testinstrument. Vår OEM-expertis och teknik ökar värdet och livslängden hos din utrustning. Vårt särskilda team för design, utveckling och tillverkning av OEM-produkter samarbetar med dig för att specialanpassa ett standardalternativ så att det uppfyller dina tillämpningskrav.

Våra pumpar används i medicinska instrument (OEM) inom hela hälso- och sjukvårdsbranschen. Några typiska tillämpningar:

  • Spolning och sköljning vid endoskopi
  • Tandvårdsutrustning
  • Desinficeringsmaskiner
  • Dialys
  • Blodbehandlingsutrustning
  • Analysatorer och diagnostikutrustning
  • Sköljning och nedkylning med koksaltlösning
  • Tumörablation


Hantering av vätskor i hälso- och sjukvårdsbranschen kräver total hygien och garanterad beständighet utan risk för korskontaminering. Vissa uppgifter, till exempel att snabbt kunna byta slangar, är av avgörande betydelse för effektiv och tillförlitlig diagnostik eller vätsketransport. Våra pumpar har designats så att risken för korskontaminering elimineras. Det finns inga rörliga delar i vätskebanan och slangen är den enda delen som kommer i kontakt med vätskan. Slangen kan snabbt och enkelt bytas ut.

Våra OEM-specialister utnyttjar vår expertis och våra tekniska lösningar och utvecklar i samarbete med dig en särskild lösning som passar dina specifika behov. 

oem-funktioner för medicinsk utrustning

oem-funktioner för medicinsk utrustning

Registrera dig för vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad med våra senast nyheter

Registrera dig nu