• OEM

Funktioner för läkemedel och bioteknik

Pumplösningar för laboratorier och forskning

Watson-Marlows pumpar uppfyller stränga krav på noggrannhet och hygien i utrustning för forskning och utveckling.

Förutom våra standardpumpar har vi ett team för design, utveckling och tillverkning av OEM-produkter i världsklass som kan samarbeta med dig för att ta fram en specialanpassad lösning som uppfyller tillämpningskraven för din utrustning.

Några typiska OEM-tillämpningar:

  • Höghastighetsscreening
  • Instrument för atomabsorption
  • Bioreaktorer i bordsmodell
  • Automatiserad provpreparering
  • Analysinstrument
  • Provinstrument och automation för laboratorier
 oem vagnlösning i laboratorie

OEM-vagnlösning

Våra pumpar tillhandahåller idealiska lösningar i situationer där höga vätskevolymer måste hanteras utan risk för avbrott eller korskontaminering. Våra pumpar har designats för mycket hög noggrannhet, låga underhållskrav och användarvänlighet och kan integreras i din utrustning så att du får den mest tillförlitliga pumplösningen för tillämpningar inom laboratorier och forskning.

Registrera dig för vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad med våra senast nyheter

Registrera dig nu