Tryck och förpackning

Bestrykningsmedel och lim

Pumpning av lim, kallförseglingar, grundlacker och andra lacker är en svår uppgift för vissa pumpar. Viskositeten och klibbigheten kan påverka noggrannheten och flödet och kan ge upphov till skumbildning och andra produktförsämringar.

Watson-Marlows peristaltiska pumpar ger utomordentligt hög tillförlitlighet och noggrannhet vid transport av viskösa vätskor i tryck- och emballagetillämpningar. Designen hos våra pumpar innebär att:

 • Inga ventiler, tätningar eller packningar kan täppas igen eller blockeras
 • Pumpningen är jämn och skonsam vilket eliminerar skumbildning
 • Snabba omställningar mellan vätskor kan utföras
 • Rengöring och slangbyte utförs snabbt och enkelt
kartongförpackning

Korskontaminering är en av huvudorsakerna till driftstopp vid tryckning. När man till exempel byter från ett lack till ett annat måste en rigorös rengöringsrutin utföras för att säkerställa att tryckets kvalitet upprätthålls. Detta kan vara ett problem för membranpumpar där packningar, tätningar och ventiler i vätskebanan ofta täpps igen, vilket gör att rengöringen blir arbetskrävande.

Våra pumpar har designats så att slangen är den enda delen som kommer i kontakt med lacket. Rengöringen består i en enkel genomspolning av slangen och när slangen behöver bytas går detta snabbt och lätt att göra. På så vis kan man skära ner på pumpens driftstopp och säkerställa att pumpen blir tillgänglig i maximal utsträckning.

Tryckeribranschen måste hela tiden leverera tryckta produkter av hög kvalitet allt snabbare och med större konkurrenskraft. Driftstopp vid upplagetryck är kostsamma. De peristaltiska slangpumparna från Watson-Marlow Fluid Technology Solutions erbjuder prestandan och tillförlitligheten som tryckeribranschen efterlyser. Några viktiga egenskaper hos våra pumpar:

 • Snabbt byte – ingen rengöring av pumpen krävs
 • Total inneslutning av vätskan – risken för korskontaminering elimineras
 • Skonsam hantering – ingen skumbildning
 • Pumparna är självsugande och kan torrköras
 • Reversibelt flöde – eliminerar spill och snabbar upp omställningar

Andra deplacementspumpar kan ge upphov till skummande bläck, bestrykningsmedel och lim vilket resulterar i sämre tryckkvalitet. Våra pumpar har designats för skonsam pumpning vilket säkerställer skonsam hantering. Det finns inga tätningar, ventiler eller membran i vätskebanan som kan täppas igen, vilket innebär att tillförlitligheten blir hög och underhållskraven låga.

Pumpning av bläck och bestrykningsmedel

Bläck och bestrykningsmedel kan vara skjuvningskänsliga och ha varierande grad av viskositet. Watson-Marlows peristaltiska pumpar är det idealiska valet eftersom de säkerställer ett jämnt, noggrant och tillförlitligt flöde av bläck och bestrykningsmedel utan risk för skumbildning eller igentäppning. På så vis minimeras produktspillet samtidigt som dyrbara driftstopp i tryckpressar på grund av pumpunderhåll minskas drastiskt. Några viktiga egenskaper hos våra pumpar:

 • Låg skjuvning
 • Pumparna är självsugande och kan torrköras 
 • Inga rörliga delar i vätskebanan
 • Snabb och enkel rengöring
 • Minimala driftstopp för slangbyten

Till skillnad från traditionella pumpar som kan täppas igen på grund av den höga viskositeten i bläck och bestrykningsmedel, är våra pumpar designade så att endast slangen kommer i kontakt med produkten. Detta möjliggör ostrypt flöde och eliminerar risken för igentäppning och blockeringar.

Rengöringen mellan upplagetryck innebär bara en urspolning, och möjligheten att reversera flödet minimerar produktsvinnet. Slangbyten är snabba och enkla och orsakar inte någon stilleståndstid. Eftersom bläck och bestrykningsmedel inte kommer i kontakt med pumpen elimineras risken för korskontaminering.

Nyckelprodukter

 1. Processpumpar i 530-serien

  Processpumpar i 530-serien

  Flöden till 3,5 l/min (55 USGPH) och tryck upp till 7 bar (100 psi). Noggrant varvtalsområde på 2 200:1.

  Pumpar – kapslade pumpar

 2. Processpumpar i 630-serien

  Processpumpar i 630-serien

  Flöden till 18 L/min (4,76 USGPM) och tryck upp till 4 bar (60 psi). Noggrant varvtalsområde på 2 650:1.

  Pumpar – kapslade pumpar

 3. Processpumpar i 730-serien

  Processpumpar i 730-serien

  Flöden till 33 l/min (8,8 USGPM) och tryck upp till 2 bar (30 psi). Noggrant varvtalsområde på 3 600:1.

  Pumpar – kapslade pumpar

Produkt efter varumärke

Registrera dig för vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad med våra senast nyheter

Registrera dig nu