Papper och massa

Noggrann och enhetlig dosering

Papper av hög kvalitet kombinerat med lägre produktionskostnader är grunden för en lönsam papperstillverkning. Watson-Marlows pumpar ger en hög doseringsnoggrannhet och utmärkt resistens mot viskösa och nötande kemikalier. Några viktiga egenskaper hos våra pumpar:

 • Noggrann och repeterbar dosering och dispensering
 • Förmåga att hantera massa med hög densitet
 • Pumparna är självsugande och kan torrköras
 • Hög tillförlitlighet och låga underhållskrav
 • Låg ägandekostnad

Massa- och pappersanläggningar behöver hela tiden förbättra produktkvaliteten medan de samtidigt måste minska sitt avfall och sina kostnader. Noggrann och tillförlitlig dosering av tillsatser och färgämnen är en nödvändighet. Watson-Marlows peristaltiska pumpar kan drivas i de mest krävande industrimiljöer och levererar utomordentligt noggrann och jämn dosering.

Bredels slangpumpar har utformats för säker och tillförlitlig hantering av viskösa, frätande och nötande vätskor som till exempel bestrykningsmedel, kalkslam och Ti02. Designen hos våra deplacementspumpar innebär att inga tätningar eller ventiler behövs och att vätskan är totalt innesluten i slangen och avskiljd från pumpen. Detta gör att pumpens driftstopp och underhåll reduceras markant vilket innebär att vi kan erbjuda den lägsta, totala ägandekostnaden.

papper massa

 

Nyckelprodukter

 1. APEX-slangpumpar

  APEX-slangpumpar

  Flöden till 6 200 l/h (27,3 USGPM) och tryck upp till 8 bar (116 psi). Optimerad för processtillgänglighet.

  Pumpar – slangpumpar

Produkt efter varumärke

Registrera dig för vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad med våra senast nyheter

Registrera dig nu