Avvattning och förtjockning

Pumpar för vatten och avlopp

Innovativa och effektiva avvattnings- och förtjockningsprocesser beror på slammets egenskaper och målen för reningsprocessen. Tillförlitligheten hos de tekniker du använder är avgörande för att optimera separeringen av vatten från materialet och samtidigt minska slamvolymen.  

Våra slangpumpar för tung drift kombinerade med vårt breda sortiment med kemiska doseringspumpar innebär att dina avvattnings- och förtjockningsprocesser skyddas av ett nätverk av specialiserade ingenjörer, var du än är i världen. 

Kraven på hög kapacitet och högt tryck som ställs på matningspumputrustningen i avvattningsprocesser kräver en tillförlitlig och robust teknisk lösning. Bredels slangpumpar för tung drift har inga skovlar, pumphjul eller ventiler som kan täppas igen eller slitas ut. Eftersom endast insidan av pumpslangen kommer i kontakt med vätskor med upp till 80 % fasta ämnen i suspension, är slamöverföring möjlig vid flöden på upp till 108 000 liter/timme och tryck upp till 16 bar. 

Tack vare våra ledande Qdos kemikaliedoseringspumpar utrustade med ReNu-pumphuvuden blir tillämpningar för kemikaliedosering tillförlitliga och enkla att underhålla. Möjligheten till fjärrstyrning och den totala inneslutningen av läckage vid slutet av livslängden betyder att Qdos ReNu-pumphuvuden hjälper till att hålla operatörerna säkra och processen i gång.  

avvattning

Nyckelprodukter

  1. APEX-slangpumpar

    APEX-slangpumpar

    Flöden till 6 200 l/h (27,3 USGPM) och tryck upp till 8 bar (116 psi). Optimerad för processtillgänglighet.

    Pumpar – slangpumpar

Produkt efter varumärke

Registrera dig för vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad med våra senast nyheter

Registrera dig nu