Adatvédelmi irányelvek

Adatkezelő: Watson-Marlow Fluid Technology Solutions

Ezen adatkezelési szabályzat 2022. januárban készült.

A Spirax Sarco Engineering cégcsoport adatkezelési szabályzata itt érhető el.

Az Ön személyes adatainak védelme és biztonsága rendkívül fontos a Watson-Marlow Korlátolt Felelősségű Társaság számára, így nagy hangsúlyt fektetünk olyan intézkedésekre, amelyek segítenek megvédeni az Ön személyes adatait, és amelyek biztosítják, hogy az Ön adatvédelmi jogait tiszteletben tartva működjünk.

Ez a szabályzat leírja, hogyan és miért gyűjtjük, tároljuk, dolgozzuk fel és kezeljük az érintettek személyes adatait. A „személyes adatok” kifejezés minden olyan adatra vonatkozik, amely egy azonosítható egyénre vagy személyazonosságára vonatkozik, beleértve (például) a nevet, e-mail címet, lakcímet, telefonszámot, betéti/hitelkártya adatokat vagy születési dátumot.

Ez a szabályzat felvázolja az Ön adatainak jogszerű, tisztességes és átlátható módon történő kezelését.

A Watson-Marlow Korlátolt Felelősségű Társaság soha nem adja el vagy adja bérbe személyes adatait harmadik félnek marketing célból.

Gondoskodunk arról, hogy az általunk kezelt személyes adatok pontosak, megfelelőek, relevánsak és adattakarékosak legyenek, tekintettel arra a célra, amely miatt azok összegyűjtésre kerültek. Az egy célból összegyűjtött személyes adatokat nem dolgozzuk fel semmilyen más  célból, kivéve, ha az érintett ehhez hozzájárult, vagy egyébként ez ésszerűen elvárható.

A Watson-Marlow Korlátolt Felelősségű Társaság az Ön személyes adatait azért gyűjti, hogy kezelje az Ön velünk való kapcsolatát. Adatait azért is gyűjtjük, hogy marketinginformációkat küldhessünk Önnek termékeinkről, promócióinkról és szolgáltatásainkról, amelyekhez Ön hozzájárulását adta.

Önnek joga van ahhoz, hogy az általunk tárolt adatokat megtekintse, azokat helyesbítse, és hozzájáruláson alapuló vagy jogellenes adatkezelés esetén kérje tőlünk az adatok törlését.

1.  Előszó

1.1 A Watson-Marlow Korlátolt Felelősségű Társaság van meghatározva, mint adatkezelő valamennyi, a jelen dokumentumban érintett információ tekintetében.

1.2 Jelen Adatvédelmi szabályzat rögzíti, hogy a Watson-Marlow Korlátolt Felelősségű Társaság milyen módon gyűjti és kezeli az érintettek személyes adatait.

1.3 Szolgáltatásaink használatával és/vagy hozzájárulásának regisztrálásával Ön tudomásul veszi, hogy elolvasta és elfogadja jelen a Adatkezelési Szabályzat feltételeit a jogos érdekből történő feldolgozásra vonatkozóan.

2. Az általunk gyűjtött adatok

2.1 Személyes adatait akkor gyűjtjük, amikor online űrlapok használatával regisztrálja érdeklődését, és amikor adatait e-mailben elküldi nekünk. Adatokat tárolunk az Ön velünk végzett tranzakcióiról is.

2.2 Ezenkívül személyes adatokat gyűjthetünk az általunk végzett felmérések során is. Az ilyen felmérések önkéntesek, és lehetőség szerint névtelenek.

3. Az Ön jogai „érintettként”

3.1 Az adatvédelmi jogszabályok értelmében Ön az alábbi jogokkal rendelkezik személyes adataival kapcsolatban:

Érintetti jogok:

a) hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);
b) amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítási joga;
c) törlési jog (hozzájáruláson alapuló vagy jogellenes adatkezelés esetén); 
d) az adat kezelésének korlátozási joga;
e) a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltási joga;
f) személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadási, vagy ennek megtiltási joga; 
g) bármely, az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérési joga; vagy
h) tiltakozási jog a személyes adat használata ellen.

3.2 Ha él a törléshez való jogával, az a Watson-Marlow Korlátolt Felelősségű Társasággal fennálló kapcsolatának megszűnését eredményezheti.

4. Személyes adatok feldolgozásának alapja

Adatkezelés jogalapja

GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pont: érintett hozzájárulása

GDPR 6.cikk (1) bekezdés b) pont: olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy a szerződés megkötését megelőzően az érintett különféle lépések megtételét kérte

GDPR 6.cikk (1) bekezdés c) pont: jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges

GDPR 6.cikk (1) bekezdés d) pont: létfontosságú érdek mérlegeléséhez szükséges

GDPR 6.cikk (1) bekezdés e) pont: közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges

GDPR 6.cikk (1) bekezdés f) pont: az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé.

5. Hogyan használjuk az Ön személyes adatait

Az Ön személyes adatait azért kezeljük, hogy biztosítsuk Önnek a vállalkozásunkkal kapcsolatos termékeket és szolgáltatásokat. Elsősorban azért gyűjtjük az Ön személyes adatait, hogy lehetővé tegyük:

• az Önnel való kapcsolattartást, így rögzítjük, adminisztráljuk és kezeljük adatait és kapcsolódó felhasználói fiókjait;

• az Önnel való kommunikációt, vagyis fogadjuk megkereséseit és válaszoljunk kérdéseire, kéréseire;

• hogy értesüljön promóciós ajánlatokról és általános marketing tartalmakról;

• a fiókjával kapcsolatos szabályozási kötelezettségek teljesülését, ebbe beleértve az Ön által megadott információk pontosságának ellenőrzését;

• a vonatkozó jogszabályok szerinti kötelezettségeinknek való megfelelést;

• a szolgáltatásokkal kapcsolatos jogellenes, csalárd vagy egyéb nem megfelelő tevékenység kivizsgálását (ideértve adott esetben a szabályozó szervek információmegosztási kérelmeinek kezelését);

• piackutatási kampányok végzését;

6. Az Ön személyes adatainak nyilvánosságra hozatala

Személyes adatait az alábbi címzettek bármelyikének átadhatjuk:

• a Cégcsoportunkon belüli bármely vállalat részére, amely segít nekünk a szolgáltatások teljesítésében, vagy amely igényt tart ezekre az információkra;

• szerződéses partnerünk vagy más tanácsadónk részére, akik üzleti folyamatainkat ellenőrzik, vagy akiknek hozzá kell férniük ezekhez az információkhoz abból a célból, hogy tanácsot adjanak nekünk;

• minden olyan adatfeldolgozó részére, amely lehetővé teszi nekünk, hogy rendszereinket vagy folyamatainkat kezeljük az Önnek kínált bármely szolgáltatás vagy promóció részeként.  Ésszerű lépéseket teszünk azonban annak biztosítására, hogy ezek az adatfeldolgozók megfeleljenek az 1998. évi adatvédelmi törvény és a GDPR követelményeinek;

• bármely bűnüldöző vagy szabályozó szerv részére, amely megkövetelheti az Ön személyes adataihoz való hozzáférést; illetve

• abban az esetben, ha bármilyen üzletágunkat, eszközünket vagy részesedésünket részben vagy egészben értékesítjük vagy vásárolunk, személyes adatait átadhatjuk az érintett harmadik félnek.

7. Marketing preferenciák

7.1 Nem küldünk Önnek kéretlen információkat harmadik fél termékeiről vagy szolgáltatásairól.

7.2 Önnek lehetősége lesz eldönteni, hogy kapjon-e tájékoztatást ajánlatainkról és promócióinkról. A hozzájárulás a jelen szabályzatban meghatározott adatmegőrzési időszakokra vonatkozik.

7.3 A marketingkommunikációt törvényes üzleti cél érdekében folytatjuk, beleértve, hogy minden alkalommal, amikor ilyet küldenek Önnek, leiratkozhat. Az Ön számára reklámozott termék vagy szolgáltatás ugyanaz vagy hasonló azokhoz, amelyekkel kapcsolatban a feliratkozás időpontjában beleegyezését adta, ennélfogva ésszerű, hogy ezekkel kapcsolatban marketinganyagot kapjon tőlünk.

7.4. Helyi marketing szabályzatunk további információkat tartalmaz az Ön marketingpreferenciáinak kezelésével kapcsolatban, ennek egy példánya kérésre elérhető.

8. Személyes adataihoz való hozzáférés és az adatok karbantartása

Adatvédelmi kérelmek: 

Amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton a 1023 Budapest, Lajos utca 30. címre küldheti. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül megküldjük az Ön által meghatározott címre.

Előfordulhat, hogy kérésének megválaszolása érdekében további információra van szükségünk, így lehetséges, hogy kapcsolatba kell lépnünk Önnel.

A személyes adataihoz való hozzáférés iránti kérelem ingyenes.

Adatvédelmi tisztviselő: 

Adatvédelmi tisztviselőt Társaságunk nem jelölt ki, tekintettel arra, hogy Társaságunk fő tevékenységei olyan adatkezelési műveleteket foglalnak magukban, amelyek jellegüknél, hatókörüknél és/vagy céljaiknál fogva az érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését nem teszik szükségessé; és a személyes adatok különleges kategóriáinak kezelését nem foglalják magukban.

9. Mennyi ideig őrizzük meg az adatait?

9.1 Adatait a szükségesnél hosszabb ideig nem őrizzük meg. Ez az időtartam az általunk tárolt személyes adatok minden típusánál eltérő az adatkezelés jogalapjától függően.

9.2 Az adatokra vonatkozó megőrzési szabályzatunk további információkat tartalmaz a megőrzési időszakokról, amelyek egy példánya kérésre elérhető.

10. Reklámok és „sütik” használata

10.1 Névtelen információkat gyűjthetünk a weboldal Ön általi használatáról (a "weboldal" a Spirax Sarco cégcsoport webhelyére vonatkozik) "sütik”, pixelcímkék és hasonló funkciók használatával. „Sütiket” használunk a weboldal működtetéséhez és saját elemzési célokra is, hogy javíthassuk látogatóink élményét.

10.2 Ha ellenzi a „sütiket”, vagy törölni szeretné a számítógépén már tárolt „sütiket”, kövesse a meglévő „sütik” törlésére és a jövőbeli „sütik” letiltására vonatkozó utasításokat a böngészőjében vagy azzal egyenértékű szoftverében. További információk a www.aboutcookies.org weboldalon találhatók.

10.3 A weboldalunk működésének részeként és a forgalom saját statisztikai elemzéséhez weboldalunk automatikusan naplózza az internetes IP-címeket.

11. Biztonság

Számos módszert alkalmazunk annak biztosítására, hogy minden ügyféladat bizalmas maradjon. Átfogó adatvédelmi politikát dolgoztunk ki, amelyet szükség szerint felülvizsgálunk és frissítünk.

12. Jogorvoslati tájékoztatás:

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH, címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu). Az érintett panaszt nyújthat be a NAIH-hoz amennyiben álláspontja szerint a rá vonatkozó személyes adat kezelés nem felel meg a jogszabályi kötelezettségeknek.

A NAIH döntése ellen bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető.

Iratkozzon fel hírlevelünkre, és maradjon naprakész legfrissebb híreinkkel

Feliratkozás